Adatvédelem

ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatómban igyekszem minden lehetséges kérdésedre választ adni, de ha úgy érzed, hogy további információra van szükséged, vagy bármilyen kérdésed merül fel, úgy keress bizalommal az eventadri@gmail.com e-mail címen. Ahogy tudok – de maximum egy hónapon belül – válaszolok

1. Az adataid kezelése során az alábbi alapelveket követjük

• a személyes adataidat jogszerűen és tisztességesen, valamint Általad átláthatóan kezeljük

• a személyes adataidat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokatnem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon

• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adataid az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek, relevánsak és szükségesek

• Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adataid pontosak és naprakészek legyenek, ha ez az állapot nem áll fenn és ez tudomásunkra jut, úgy azonnal helyesbítünk, vagy törlünk

• a személyes adataidat olyan formában tároljuk, hogy csak a személyes adataid kezelésénekcéljainak eléréséhez szükséges ideig legyél azonosítható

• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adataid biztonságát, az adataid jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben

2. Az adataidat az alábbi jogalapokon kezeljük

• Az előzetes tájékoztatásunkon alapuló önkéntes hozzájárulásod alapján, csakis a szükségesmértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel

• egyes esetekben azonban személyes adatait kezelése jogszabályi előírásokon alapulhat és számunkra kötelező lehet – az ilyen esetekben külön is igyekszünk minderről tájékoztatni

• ezen felül előfordulhat az is, hogy egy adatkezelési művelet megtételére azért van szükség, mert a mi, vagy mások jogos érdeke azt megkívánja – ilyen eset lehet például a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés, csalások megelőzése céljából végzett adatkezelés, hálózati- és informatikai biztonság garantálásához feltétlen szükséges adatkezelés, vagy veszélyhelyzetekhez kapcsolódó adattovábbítás

3. Az általunk kezelt adataid

4. Az adatkezelőd és az adatfeldolgozók

Vajda Adrienn rendezvény- és esküvőszervező
Postacím: 8353 Zalaszántó, Ádám u. 24.
E-mail: eventadri@gmail.com
Honlap: www.adrieskuvo.hu

Adatvédelmi tisztviselőnk nincs, mert számunkra ilyen személy alkalmazását nem írja elő
jogszabály. Amennyiben az adatfeldolgozóink körében változás áll be, arról természetesen haladéktalanul értesítünk. Személyazonosító adataidat csak abban az esetben kérjük el, ha regisztrálni szeretnél, vagy valamelyik nyereményjátékunkban szeretnél részt venni, ilyen aktivitásokat azonban jelenleg nem tervezünk, ahogyan hírlevél küldését sem.

5. Cookiek

A cookie egy adatfájl, ami akkor kerül a gépedre, amikor a honlapunkat, alhonlapunkat megnézed, ezt követően ezeket a fájlokat a géped böngészője lementi és tárolja. Abban az esetben, ha valamelyik mainstream böngészőt használod, akkor az alapból a cookie-k letöltését és felhasználását engedi. Ezeket Te természetesen a böngésződ beállításaiban felülírhatod. Néhány cookie azonban nem igényli a hozzájárulásodat, ilyenek például a felhasználói-biztonság érdekében használt cookie-k. Abban az esetben, ha olyan cookie-kat szeretnénk használni, amik esetleges hozzájárulásodat igénylik – ilyenek a kényelmi, vagy funcionális cookie-k, úgy arról a honlapunk, alhonlapunk első felkeresésekor tájékoztatunk. Léteznek továbbá olyan cookie-k is, amelyek harmadik személyes adatgyűjtését segítik elő, de ilyeneket mi jelenleg sem használunk és a jövőben sem tervezünk használni. A cookie-k használatát természetesen nem vagy köteles elfogadni, de ha nem fogadod el őket, akkor lehet, hogy honlapunk Nálad nem fog megfelelően működni.

6. Mit kell tudni még adataid kezeléséről?

A személyes adataidat alapvetően önkéntesen adod meg nekünk abban az esetben, ha
kapcsolatba lépsz velünk bármilyen fórumon. Kérünk, hogy mindig csak valós adatokat adj meg, mert ha valótlan adat kerül az adatbázisunkba, az senkinek sem jó. Abban az esetben, ha nem a saját adataidat adod meg, hanem másét, úgy azt vélelmezzük, hogy akinek az adatait megadtad, attól az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezel.
Nagyon fontos, hogy az Európai Unió adatvédelmi reformjának következtében az önkéntesen megadott adatait kezeléséhez való hozzájárulást bármikor visszavonhatod kötetlen formában, akár egy e-mailben, akár a hírleveinkben megjelölt releváns linkre való kattintással, akár regisztrációd törlésével – ez biztosítja, hogy az adataiddal alapvetően Te rendelkezhess. A hozzájárulásod visszavonását ahogy tudjuk nyilvántartásba vesszük, és ha nincs más adatkezelési jogalapunk, adataidat azonnal töröljük is. Mivel azonban ez technikai kérdés előfordulhat, hogy a törlést csak bizonyos idő elteltével tudjuk teljesíteni. A törlés időpontja azonban nem lehet hosszabb, mint a kérésed beérkezésétől számított 15. naptári nap. Végül tájékoztatunk arról is, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelő adatokat közölsz, vagy eljárásod negatív tartalmú, esetlegesen valamely bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, úgy rendszereinkből kitiltunk és megtesszük a szükséges jogi lépéseket.

7. Mit kell tudod a kapcsolati űrlappal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A kapcsolati űrlap kitöltése során hozzájárulásodat adhatod ahhoz, hogy személyes adataidat felhasználhassuk, hogy válaszlevelet küldjünk Neked.

8. Mit kérhetsz tőlünk adataiddal kapcsolatban, milyen jogaid vannak?

• tájékoztatást bármilyen adatkezelési kérdés tekintetében

• az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, ha azt látod, hogy az adataid helytelenek, vagy már nem akarod, hogy kezeljük őket.

• tiltakozhatsz az adatkezelésünk ellen és kérheted adatai törlését, valamint zárolását, ha úgy gondolod, hogy adatkezelésünk jogszerűtlen

• kérheted, hogy adataidat olyan formában adjuk át számodra, hogy azt másnak is meg tudd adni, vagy adataidat kérésedre máshoz továbbítjuk

• bíróság előtt jogorvoslattal élhetsz

• a felügyelő hatóságnál panaszt tehetsz, illetve eljárást kezdeményezhet

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)

Felügyeleti Hatóságunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:https://naih.hu/

Kérésedre tájékoztatunk adunk az általunk, vagy adatfeldolgozóink által kezelt

• adataidról

• adataid forrásáról

• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról

• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól

• az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről

• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

• személyes adataidnak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

Kérésedet legkésőbb a beérkezéstől számított egy hónap alatt ingyenesen teljesítjük, kivéve, ha a kérésed ismételt, vagy nyilvánvalóan rosszhiszemű. Abban az esetben megtagadhatjuk a kérésed teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeiddel,
jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha döntésünkkel nem értesz egyet a NAIH-hoz, vagy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz. E körben végül kifejezetten kérünk, hogy mielőtt a NAIH-hoz fordulnál, vagy bíróságra mennél minden esetben próbálj velünk egyeztetni, mert az sokkal gyorsabb és költséghatékonyabb lehet mindkettőnk számára.

9. Amiről még mindenképp tájékoztatni szeretnénk

Külföldre nem továbbítunk adatokat, sem az Európai Unión belülre, sem azon kívülre.
Adatfeldolgozóinkkal mindig a vonatkozó jogszabály szem előtt tartásával szerződünk, adataidat csak olyan adatkezelőknek adjuk át, akik jogszerűen és utasításaink szerint járnak el, Őket titoktartási kötelezettség terheli minden esetben. Ha bíróság, vagy hatóság adatot kér tőlünk, azt megfelelő jogszabályi keretek között mindig teljesítjük.
Adatait bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítjuk, megóvjuk azokat a jogtalan hozzáféréstől, jogtalan nyilvánosságra kerüléstől, módosítástól és törléstől.

10. Ha sérül adataid biztonsága

Sajnos bármennyire is igyekszünk adataidat megvédeni, előfordulhatnak olyan esetek, amikor rajtunk kívül álló okok miatt, vagy akár a mi hibánkból adataid biztonsága sérül.
Az ilyen eseteket adatvédelmi incidensnek nevezzük. Amennyiben ilyen incidens éri az általunk kezelt adataidat, úgy az incidenst legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül közöljük a NAIH-hal és megteszünk mindent, ami alkalmas lehet arra, hogy az incidenst és annak következményeit elhárítsuk és adataid biztonságát visszaállítsuk.
Ha olyan incidens történt, melyből hátrányod keletkezhet, úgy közvetlenül is értesítünk és igyekszünk megfelelő kompenzációt nyújtani. Ha az incidens-bejelentésünket követően a NAIH valamilyen okból előírja számunkra, úgy szintén közvetlenül értesítünk.

11. Facebook és egyéb közösségi oldalak

A közösségi oldalakon, különösen a Facebook-on való jelenlétünk és az azzal kapcsolatos
adatkezelés célja főként a honlapunkon és alholnapjainkon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. Az érintett közösségi oldalunk követésével önként hozzájárulsz ahhoz, hogy oldalaink tartalma a Te felhasználói felületen is megjelenjen, figyelemmel az adott közösségi oldal felhasználási feltételeire is.
Ha már nem kívánod követni oldalainkat, úgy az adott közösségi oldal felhasználási feltételeire is figyelemmel ki tudsz minket követni. Közösségi oldalakon szereplő adatlapjaidból a megkérdezésed nélkül személyes adatot nem emelünk át adatbázisunkba

12. Ha érdekel, a minket érintő jogszabályok pontos szövege is, azok az alábbiak

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

13. Adatkezelési tájékoztatónk módosítása

Az adatkezelési tájékoztatónkat bármikor módosíthatjuk, de ilyen esetben a módosításról mindig külön értesítünk. Bízunk benne, hogy a jelen tájékoztatónk alapján miden világos és érthető az adatkezelésünkre vonatkozóan, de ha valami nem tiszta állunk rendelkezésedre és elmagyarázunk bármit.

Az adatvédelmi tájékoztató PDF formátumban letölthető erről a linkről.

Go Top